De groepspraktijk Werk en Welzijn, is een dienstverlening van P4People bvba, Ingelandgat 1 te Gent 9000, ondernemingsnummer: BE0 892 364 564 (hierna aanbieder genoemd)

De doelstelling van de dienstverlening is om een professionele ondersteuning te bieden bij alle werk en welzijn gerelateerde onderwerpen.   

De dienstverleners hebben echter te allen tijde het recht om klanten door te verwijzen beter aangepaste dienstverlening.

Kostprijs en financiering: de kostprijs wordt in overleg met dienstverlener vastgelegd en aan de aanbieder verrekend.

De aanvang, de planning, de inhoud en het verloop van de loopbaanbegeleiding worden vooraf in overleg tussen de klant en de aanbieder afgesproken.

Een afspraak annuleren of verplaatsen kan tot 2 werkdagen op voorhand. Zo niet, gelden volgende regelingen:

Als u later dan 2 werkdagen van tevoren annuleert, brengen we € 30 voor de gereserveerde tijd in rekening, ongeacht de reden.

Als u niet laat weten dat u verhinderd bent, zijn we genoodzaakt het totale bedrag van de sessie in rekening te brengen.

Bij te laat komen op de afspraak, wordt de duurtijd van de sessie aangepast aan de nog beschikbare tijd. Het bedrag van de sessie blijft echter wel hetzelfde.

De gegevens die de groepspraktijk over de burger verkrijgt en verzamelt, mogen enkel gebruikt worden in het kader van de dienstverlening en volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

Er is een duidelijke gedragscode die door de begeleiders moet toegepast worden en in geval van klachten is er een klachtenprocedure beschikbaar. Eventuele geschillen worden beslecht door de rechtbank van Gent.